Reklama

Wydobycie tego gazu zanieczyszcza wodę i wpływa na zdrowie

​Wydobycie gazu łupkowego pogarsza jakość wody pitnej i może negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie. Badanie naukowców Uniwersytetu Rochester pokazuje zagrożenia płynące z wydobycia trudno osiągalnych zasobów gazu ziemnego.

Opublikowane właśnie w Journal of Health Economics jest pierwszym, które dokumentuje zanieczyszczenia wody pitnej spowodowane wydobyciem gazu łupkowego i ich negatywny wpływ na zdrowie niemowląt. 


"W tym badaniu dostarczamy dowodów na to, że wydobycie gazu łupkowego pogorszyło jakość wody pitnej w publicznych wodociągach" mówi dr Elaine Hill z Wydziału Nauk o Zdrowiu Publicznym, Ekonomii oraz Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Rochester. "Nasze odkrycia wskazują, że szczelinowanie w pobliżu publicznych źródeł wody niemowlęcia wpływa na gorsze wyniki urodzeń i więcej zanieczyszczeń w publicznej wodzie pitnej".

Reklama

Wydobycie tego gazu zanieczyszcza wodę i wpływa na zdrowie


Gaz łupkowy to gaz ziemny, który w przeciwieństwie do konwencjonalnych, wielkich złóż, jest uwięziony w mikroskopijnych skalnych szczelinach. Aby go wydobyć, stosuje się proces znany jako szczelinowanie (fracking), który polega na wtłaczaniu cieczy pod wysokim ciśnieniem do podziemnych skał, otworów wiertniczych itp. w celu otwarcia szczelin i wydobycia gazu.

Czytaj też: Dzieci nie chcą jeść zwierząt. Nowe badanie pokazuje dlaczego


Dr Elaine Hill była autorką wcześniejszych badań, które wykazywały związek między wydobyciem gazu łupkowego a zdrowiem reprodukcyjnym i zdrowiem dzieci, w tym ich osiągnięciom edukacyjnym i zwiększonemu u nich ryzyku astmy, zawałów i zgonów wywołanych przedawkowaniem przeciwbólowych leków opioidalnych. 


W ramach najnowszego badania, naukowcy porównali geograficzne dane o 19 tys. odwiertów gazu łupkowego wykonanych w stanie Pensylwania w latach 2006-2015 z danymi o zanieczyszczeniu wód gruntowych i danymi o mieszkających w zasięgu miejscowych systemów wodociągowych matkach. Taka kombinacja danych miała w założeniu pozwolić na określenie skutków zdrowotnych dla niemowląt wynikających z bliskości odwiertów.  

Czytaj też: Dzieci nie chcą jeść zwierząt. Nowe badanie pokazuje dlaczego 


Dane uzyskane przez zespół wskazują, że chemikalia związane ze szczelinowaniem, w tym niebezpieczne lotne związki organiczne, przedostają się do wód gruntowych zasilających miejskie systemy wodociągowe, a zanieczyszczenie jest najwyższe w okresie przedprodukcyjnym, czyli podczas tworzenia nowego odwiertu 


Badanie wykazało, że każda nowa studnia wywiercona w promieniu jednego kilometra od publicznego źródła wody pitnej wiązała się z 11-13 procentowym wzrostem częstości porodów przedwczesnych i niskiej masy urodzeniowej niemowląt narażonych na kontakt z wodą podczas ciąży.


"Te odkrycia wskazują na duże społeczne koszty zanieczyszczenia wody generowane przez rozwijający się przemysł z niewielkimi ograniczeniami dotyczącymi ochrony środowiska" - mówi Hill. 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy