Reklama

Produkują biopaliwo do samolotów i statków z odpadów

Konsorcjum składające się z międzynarodowych firm i obiektów badawczych realizuje przełomowy w skali UE projekt. Dotyczy on produkcji biopaliwa do samolotów i statków z odpadów rolnych i spożywczych.

Międzynarodowy projekt finansowany przez UE będzie współpracował ponad 3,5 roku w zakresie produkcji biopaliw. Innowacyjne i zrównoważone paliwo ma pochodzić z odpadów organicznych o ujemnych emisjach.

Biopaliwo z odpadów

CARBIOW (Carbon Negative Biofuels from Organic Waste) to projekt badawczo-innowacyjny realizowany w ramach programu Horyzont Europa. Realizowane przedsięwzięcie wpisuje się w ideę programu dotyczącego zielonej transformacji i gospodarki o obiegu zamkniętym. CARBIOW będzie wytwarzać nowatorskie biopaliwa, które są zgodne z planem unijnej zielonej transformacji.

Celem CARBIOW jest znalezienie wydajnego i skalowalnego procesu przetwarzania odpadów komunalnych oraz innych "trudnych" do zagospodarowania stałych odpadów organicznych na biopaliwa. Międzynarodowy zespół ustanowi alternatywny sposób obróbki odpadów, a w efekcie uzyska czystsze, gęstsze, suche i jednorodne biopaliwo stałe dla przemysłu morskiego i lotniczego. Konsorcjum skupi się na produkcji alkoholi dla sektora morskiego oraz nafty dla sektora lotniczego. Dekarbonizacja tych sektorów nie jest łatwym zadaniem ze względu na wysokie koszty alternatywnych paliw. Obecny proces ma to zmienić.

Reklama

Konsorcjum składa się z 12 partnerów rozsianych po całej Europie: FeyeCon, Universiteit Maastricht i VERTORO z Holandii, IVL Svenska Miljoeinstitutet ze Szwecji, NIC ze Słowenii, Svaheia Eiendom AS z Norwegii, Sumitomo SHI FW z Finlandii, Technische Universitat Darmstadt z Niemiec, VITO z Belgii oraz BIOPLAT, Cementos La Cruz i lidera, Fundación Tecnalia Research & Innovation, z Hiszpanii.

Różnorodność członków ma zapewnić skuteczność realizowanego zadania.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy