Reklama

Już 41 tys. gatunków na Ziemi jest zagrożonych wyginięciem

Obecnie mierzymy się z katastrofami ekologicznymi i narastającym zanikiem dzikiej przyrody. Zwieńczeniem tego, jest problem postępujących zmian klimatu i ściśle związany z tym proces wymierania gatunków. Obecnie mówi się o szóstym wymieraniu gatunków na Ziemi. Których być może niedługo nie zobaczymy?

Pędząca gospodarka, przeludnienie i coraz większy konsumpcjonizm mają fatalne oddziaływanie na dziką przyrodę. Wpływają bezpośrednio na kondycję zwierząt ptaków, ryb, płazów i innych gatunków zamieszkujących Ziemię. I choć w historii planety odnotowano już 5 procesów wymierania gatunków, to obecny, jest wynikiem nienaturalnych procesów na Ziemi, a ludzką działalnością oraz bezczynnością.

Szóste wymieranie gatunków

Jak dotąd w dziejach Ziemi miało miejsce pięć masowych wymierań gatunków:

Reklama

 • ordowickie - ok. 438 mln lat temu,
 • dewońskie - ok. 374 mln lat temu,
 • permskie - ok. 250 mln lat temu,
 • triasowe - ok. 201 mln lat temu,
 • kredowe - ok. 66 mln lat temu.

Masowe wymierania były związane wówczas z pojawianiem się gwałtownych i globalnych czynników środowiskowych, takich jak wzrost aktywności wulkanicznej, regresji morskich, czy katastrof kosmicznych. Obecnie jednak powodów szóstego wymierania gatunków upatruje się zwłaszcza w działalności człowieka, który doprowadza do coraz większego zaniku bioróżnorodności na planecie.

W jaki sposób ludzie  przyczyniają się do wymierania gatunków?

 • przekształcają i zmniejszają naturalne siedliska zwierząt,
 • wycinają obszary dzikiej przyrody,
 • eksploatują gatunki, udomawiają dzikie zwierzęta,
 • polują na zagrożone gatunki zwierząt,
 • wyławiają zbyt dużo ryb,
 • hodują dzikie zwierzęta na własne potrzeby lub zabijają je dla surowców,
 • sprowadzają gatunki inwazyjne w niezamieszkiwane przez nich miejsca,
 • uprawiają agresywne rolnictwo: stosują chemiczne nawozy, które spływają do wód i gleb, wycinają lasy pod plantacje,
 • emitują do atmosfery i wprowadzają do wód śmiertelne zanieczyszczenia.

Dodatkowo w ciągu 50 lat liczba ludności na planecie zwiększyła się dwukrotnie, a to spowodowało przyspieszenia tempa światowej gospodarki. W związku ze wzrostem populacji ludzi na Ziemi wzrosło zapotrzebowanie na energię i żywność. Jesteśmy świadkami i uczestnikami przeludnienia.

Szósta katastrofa

Określenie "szóstej katastrofy" zostało zaczerpnięte z tytułu książki wydanej w roku 1999 “Szósta katastrofa. Historia życia a przyszłość ludzkości". Jej autorami są fizycy i przyrodnicy, Richard Leakey oraz Roger Lewin.

Czerwona Lista IUCN

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN)  regularnie sporządzą aktualną listę gatunków, zagrożonych wyginięciem. Obecnie aż 41 tys. gatunków jest zagrożonych wyginięciem. To prawie 30% wszystkich gatunków, żyjących na Ziemi. Pośród nich są drzewa, rośliny, koralowce, płazy, gady, ptaki i ssaki.

Narażone na wyginięcie gatunki w 2022 roku:

 • 41% płazów,
 • 27% ssaków,
 • 34% drzew iglastych,
 • 14% ptaków,
 • 37% rekinów i płaszczek,
 • 33% koralowców,
 • 28% skorupiaków,
 • 21 gadów,
 • 69% sagowców.

Krytycznie zagrożone gatunki zwierząt w 2022 roku to m.in.:

 • nosorożec jawajski, 
 • morświn kalifornijski, 
 • takin (ssak z rodziny wołowatych).
 • lampart amurski, 
 • żółwiak szanghajski,
 • foka kaspijska,
 • motyl monarcha,
 • arnika górska,
 • panga,
 • wiosłonos chiński.

Czerwona Lista Gatunków Zagrożonych powstała w latach 60. i jest krytycznym wskaźnikiem stanu bioróżnorodności na świecie. Lista ma skłaniać do reakcji i wzmożonych działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i zmiany globalnej polityki, w tym zmniejszeniu intensywności gospodarczej. Tylko w ten sposób można zatrzymać nieodwracalne w skutkach wymieranie gatunków.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy