Przemysław Białkowski podcast: Lęk klimatyczny

„Zmiany klimatu”, „kryzys klimatyczny”, „katastrofa klimatyczna” – te określenia coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej. Jak ludzie reagują na takie czarne scenariusze? Jaki wpływ na nasze życie ma stres związany z pogarszającym się stanem środowiska? Jak sobie poradzić z lękiem klimatycznym?
Najlepsze tematy