Reklama

​Będzie nowelizacja ustawy o OZE. Rząd chce zmian w kwestii biometanu i klastrów

Wprowadzenie definicji biometanu oraz doprecyzowanie definicji klastra, a także zmiany w ciepłownictwie i chłodnictwie. Oto główne założenia nowelizacji ustawy o OZE, której projekt rząd chce przyjąć w drugim kwartale 2022 r.

Nowelizacja ma zawierać definicję biometanu i jednocześnie wyłączyć biogaz rolniczy z definicji biogazu. Autorzy projektu proponują stworzenie rejestru wytwórców biogazu, który ma prowadzić Prezes URE. W projekcie znajdą się także regulacje dotyczące zasad i warunków wytwarzania biometanu. Wytwarzać będą go mogły spółdzielne energetyczne. Planowane jest także stworzenie gwarancji jego pochodzenia.

Projekt nowelizacji ustawy ma zawierać także doprecyzowaną definicję klastra oraz regulacje, które będą dotyczyły jego działalności. Zakładane jest stworzenie rejestru klastrów. Autokonsumpcja przez członków klastra ma być premiowana. Będą także określone zasady współpracy klastrów z operatorami systemów dystrybucyjnych i minimalnego poziomu energii pochodzącego w nim z OZE.  

Reklama

Autorzy projektu zakładają zaostrzenie warunków obowiązków przyłączania do sieci ciepłowniczej oraz warunków odłączania od sieci systemu nieefektywnego energetycznie. Dzięki nowym regulacjom za być zapewniony zwrot kapitału zaangażowanego w budowę, modernizację i przyłączenie źródeł ciepła odpadowego oraz instalacji OZE.

Rejestr gwarancji pochodzenia, który prowadzi TGE, ma być poszerzony o biometan, wodór, ciepło i chłód.

Nowelizacja ma doprowadzić do powstania Krajowego Punktu Kontaktowego OZE. W nim wytwórca ma otrzymać pełne wsparcie informacyjne odnośnie procedur i pozwoleń wymaganych dla tworzonego projektu.

Dzięki nowemu prawu możliwy będzie bezpośredni handel energią w modelu peer-to-peer. Umożliwiona będzie także wymiana energii poprzez sieć elektroenergetyczną.

Modernizacja instalacji OZE, które są starsze niż 15 lat, będzie wspierane po zakończeniu pierwotnego okresu. Dzięki temu instalacja będzie mogła pracować dalej i ubiegać o maksymalnie 15-letnie wsparcie.  

W kwestii morskiej energetyki wiatrowej twórcy projektu chcą wykreślenia z ustawy o offshore odniesienia do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Ustawodawca zaproponuje także zmianę definicji hybrydowej instalacji OZE, która będzie pozwalała na poprawę wskaźników wykorzystania mocy poszczególnych technologii, które wchodzą w skład tej instalacji.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje