Reklama

Ekokryminologia – nowy kierunek studiów powstanie w Katowicach

W Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach uruchomiony zostanie kierunek studiów ekokryminologia. Będzie on poświęcony zwalczaniu przestępstw środowiskowych.

  • Główny Instytut Górnictwa we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie uruchamia nowy kierunek studiów: ekokryminologia.
  • Nowy kierunek to studia podyplomowe, które mają przygotować studentów do walki z przestępczością środowiskową.
  • Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu prawa oraz monitoringu skażeń czy postępowania z odpadami.

Ekokryminologia to nowy kierunek studiów podyplomowych, który powstał w ramach współpracy GIG i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia mają przygotować słuchaczy do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych. - Według unijnych danych przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku jest obecnie czwartą co do wielkości działalnością przestępczą na świecie, po handlu narkotykami, handlu ludźmi i fałszerstwach - zauważa rzeczniczka GIG dr Sylwia Jarosławska-Sobór.

Reklama

Uruchamiane przez Centrum Rozwoju Kompetencji GIG studia podyplomowe z zakresu zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku to efekt współpracy Głównego Instytutu Górnictwa i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Program zająć przygotowano tak, by połączyć wiedzę naukowo-techniczną z zagadnieniami karno-administracyjnymi.

Powstanie departament do walki z nielegalnymi odpadami

Ekokryminologia. Co w programie studiów?

- Oprócz problematyki prawnej, w programie studiów są zagadnienia związane np. z monitoringiem wód powierzchniowych pod kątem skażenia biologicznego i chemicznego czy metodami identyfikacji skażeń promieniotwórczych - poinformowała rzeczniczka katowickiego Instytutu.

Wśród omawianych tematów będą też m.in. nielegalne spalanie lub współspalanie odpadów komunalnych, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi czy wykorzystanie tzw. teledetekcji (badania na odległość) w działaniach służących wykrywaniu przestępstw środowiskowych i gromadzeniu materiału dowodowego do wykorzystania w postępowaniach karnych.

Program studiów - jak oceniają jego autorzy - powinien poszerzyć wiedzę w zakresie tzw. zielonej kryminologii. - Ważnym kontekstem są tu unijne plany zaostrzenia kar za przestępstwa środowiskowe oraz zamiar rozszerzenia zakresu obowiązującej obecnie dyrektywy UE w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne - wskazała dr Sylwia Jarosławska-Sobór.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ministerstwo zlokalizowało 400 bomb ekologicznych. Usunięcie będzie kosztować miliardy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy